Privacy en klachtenregeling

Openlucht Atelier is gevestigd in Gouda.
Telefoonnr. 06-48696434
Kvk.nr. 84266546
Aangesloten bij KOR (Kleine OndernemingsRegeling)
Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze weergegeven is in deze privacyverklaring.

Het opslaan van persoonsgegevens

Wanneer er een dienst of product wordt geleverd, worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens heeft u zelf verstrekt. Telefoonnummer en/of e-mailadres worden gebruikt om te overleggen en afstemmen.
De gegevens worden gebruikt om een factuur aan te maken. Op de factuur worden voor- en achternaam en adresgegevens vermeld.

Abonneren en website

Als u abonneert op de blog/nieuwsbrief worden e-mailadres en naam opgeslagen in de beveiligde database van Openluchtatelier.nl.

Deze gegevens zijn verzameld doordat u zich heeft ingeschreven via de site als Abonnee. Wanneer u zich uitschrijft zullen deze gegevens verwijderd worden. Uitschrijven kan via een link op de mail die u krijgt wanneer er een nieuwe blog is gemaakt.

De gegevens gaan door een filterprogramma (WordPress Plug-in Titan Anti-spam) om spam eruit te halen.

De website van Openlucht Atelier maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Er worden geen gegevens uitgewisseld tenzij u daar schriftelijk om vraagt, dat als doel heeft een dienst of product te kunnen uitvoeren.

Producten als in portret, illustratie, uit de webshop

Wanneer u een portret- of illustratieopdracht geeft zal ik vragen stellen omtrent de opdracht met als doel uw wensen helder te krijgen.

Alleen ik kan bij deze gegevens en deze gegevens zullen worden verwijderd als het product afgeleverd is en aan de financiële voorwaarden is voldaan.

Er worden geen gegevens uitgewisseld tenzij u daar schriftelijk om vraagt, dat als doel heeft een dienst of product te kunnen uitvoeren.

Social media
Voor het plaatsen van foto’s op social media van door u gegeven opdrachten, zoals persoonlijke portretten en illustraties, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd. Het doel van plaatsen betreft mijn werk aan anderen te laten zien en hen te inspireren. Hiermee helpt u mij mijn werk in de wereld te brengen en hieruit kunnen nieuwe opdrachten ontstaan.   

Bij toestemming worden de foto’s altijd anoniem geplaatst.

Clientendossier bij coaching

Als kunstzinnig coach doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Als enige heb ik toegang tot de gegevens van uw dossier. Deze dienen om terug te kunnen lezen, als geheugensteuntje en procesbewaking.
Deze wordt 2 jaar bewaard. Verzoek om te verwijderen kan schriftelijk worden ingediend wanneer het coaching traject afgerond is. Dit verzoek wordt dan 2 jaar bewaard.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De rechten van u als klant over uw dossier staan deels in de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ). U heeft het recht uw dossier in te zien en om correctie c.q. aanvulling, c.q. vernietiging van uw dossier te vragen.

Klachtenregeling

De Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) is van toepassing. Openlucht Atelier is aangesloten bij SoloPartners. Bij klachten neemt u eerst contact op met mij, wanneer u er niet uit komt kunt u een klacht in dienen bij SoloPartners. Zij zorgen dat u gehoord wordt en hebben een bemiddelende taak.

Contact opnemen

Bij vermoedens van onzorgvuldigheid, uitlekken of misbruik van uw gegevens neemt u contact met mij op via info@openluchtatelier.nl of 06-48696434. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Als u klachten heeft neem dan met mij contact op zodat we dit samen kunnen oplossen.