Ingevingen in

bewerkt (3)

Tekenen en schilderen is MEER!

Beelden zijn er vaak eerder dan woorden. Soms heb je de beelden al wel, maar nog niet de woorden. Of soms heb je een gevoel, maar nog niet een beeld. Woorden kunnen vaak de beelden of een gevoel niet geheel vatten. Beelden gaan dieper en werken dieper door dan woorden.
We beginnen het leven ook eerst met voelen, hierna komen de beelden en later gaan we pas woorden geven aan alles wat we zintuiglijk waarnemen en ervaren.
Een beeld wordt gevormd door vormen, kleuren, lijnen en symbolen. Zij vertellen een verhaal, een persoonlijk verhaal. Je kunt er plezier aan beleven, ermee spelen. Ze kunnen je een spiegel voor houden. Ze roepen gevoelens en ervaringen op.  Werken met beelden kan je in beweging brengen naar meer balans en een vrij gevoel van in verbinding zijn met jezelf en je omgeving.

‘Dat het symbool bestaat,
betekent dat we de betekenis ervan
Op een bepaald niveau kennen of voelen.’
Fürth

Analytische tekentherapie is een inzicht gevende therapie voor zowel volwassenen als kinderen. Het vindt zijn oorsprong in de psycho analyse van Freud en Jung. Door traumatische gebeurtenissen (grensoverschrijdingen vanuit de opvoeding/omgeving, door een ongeval, verlies van iemand, etc.) in je leven kun je klachten en problemen ontwikkelen. We ontwikkelen overlevingsstrategieën die op dat moment heel nuttig zijn. Wanneer ze niet meer nodig zijn, kunnen ze onbewust een eigen leven gaan leiden. Wanneer we nieuwe wegen in willen slaan lukt dat niet, herhalen we oude patronen, voelen we ons geremd, angstig, onzeker of depressief. Je kunt het gevoel van wie je bent en wat je wilt kwijt raken. Tekeningen bieden een veilig projectieveld waar je in eigen tempo kunt onderzoeken waar je klachten vandaan komen en deze kunt doorvoelen en verwerken.
Analytische tekentherapie gaat ervan uit dat tekeningen een plattegrond van ons zelf zijn. Je bent wat je maakt. We projecteren zowel bewust als onbewust onze gevoelens, wensen en behoefte op tekeningen. Wanneer je jouw plattegrond beter begrijpt en hoe de wegen lopen, kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen een nieuwe weg in te slaan. Of bijvoorbeeld wanneer er blokkades op de weg worden gesignaleerd, kan dit na doorvoelen en zien ineens weer doorstromen. Zo zijn er een heleboel mogelijkheden en ervaart ieder dit weer op zijn eigen wijze en heeft zijn eigen proces.

Tekeningen lezen? Ik krijg wel eens een tekening voor mijn neus waarvan men verwacht dat ik de tekening ga lezen. Dat ik zo kan vertellen wat er aan de hand is en hoe het opgelost kan worden. Maar niets is minder waar. Het is waar dat ik door mijn ervaringen en kennis hierover sneller aanwijzingen kan vinden. Hierbij hoort altijd het verhaal van de tekenaar.  We kunnen er dan samen naar kijken, ik kan je onderzoekende vragen stellen of een spiegel voorhouden van wat ik zie en hoor. Ik ga ervanuit dat de tekenaar zelf het beste weet,  bewust of nog onbewust, wat speelt en wat nodig is.

Er is MEER dan tekenen en schilderen!
Elk materiaal heeft een eigen gevoelswaarde en doet een ander appèl op je. Stel je maar eens voor hoe fijn het kan zijn wanneer je je boos of gespannen voelt om even lekker te krassen. Krassen met wasco voelt dan heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld krast met een kwast of stift. Werken met steen kan fijn zijn als je je gefrustreerd voelt of de behoefte hebt aan stevigheid. Het kan  energie opwekken  en het kan je letterlijk steviger doen staan. Zo zijn er nog een heleboel materialen te noemen. En iedereen beleeft er ook weer wat anders aan. Het kan fijn zijn te onderzoeken wat je fijn vindt en wat niet, of je intuïtie hierin te volgen: waar heb je zin in? Het kan waardevol zijn om eens iets anders te proberen dan dat je normaal gesproken doet.
Tijdens de cursussen zal gebruik gemaakt worden van verschillende materialen en werkvormen. Zo zal je worden uitgenodigd je eigen ingevingen te volgen!